top of page

Ledendag FZO 2022 

About

Onze ledendag willen we opdragen aan onze thema's. Zo zijn er vier verschillende workshops doorgegaan van vier verschillende partners. Meer info hieronder

Webopname_9-9-2022_14466_mail.google.com.jpeg

GAMS - Workshop rond tradities

GAMS vzw werd opgericht door Khadidatou Diallo in 1996. Het is een groep vrouwen en mannen van diverse origine die werken rond van tradities die een impact hebben de gezondheid, specifiek van vrouwen en meisjes. In deze workshop wisselen we uit over tradities en staan we stil bij de betekenis en de mogelijke impact hiervan.
 

Taal: Frans en Nederlands
 

FAMIDO.jpg

Familles du Monde vzw -
Ontdek jouw migratieproces 

Familles du Monde vzw (FaMiDo) heeft een bijscholingscursus ontworpen over de ontdekking van migratieprocessen. De cursus gaat over geestelijke gezondheid; van de kernbegrippen tot een dieper begrip van migrerende rouw en eindigt met de ontwikkeling van een persoonlijk project. Deze opleiding is een aanvulling op het Europese platform MIGRANTECH, dat bestaat uit 40 interactieve e-modules (inhoud, evaluatievragenlijst...), ontwikkeld door FaMiDo en haar 3 Europese partners.

Een van de doelstellingen van Migrantech is ondersteuning bieden aan arbeidsdeskundigen, diasporaverenigingen en andere coaches om de integratie van migranten en vluchtelingen in hun gastland te vergemakkelijken door middel van hun sociaal-professionele integratie. Zij zullen transversale vaardigheden ontwikkelen die door Europa als essentieel voor de inzetbaarheid van dit publiek zijn aangemerkt. De modules zijn beschikbaar in verschillende talen, waaronder Nederlands en Frans.

 

Taal workshop: Frans, Nederlands en Spaans

FAMIDO.jpg
Vrienden op een wandeling

Stad Gent Dienst LDC - Geestelijke gezondheid bij senioren 

De Dienst LDC van Stad Gent werkt rond rouw, depressie, dementie en mantelzorgondersteuning. Tijdens deze vorming worden verschillende elementen besproken voor mentaal gezond te blijven. Via interactie met de deelnemers zal er ingezoomd worden op enkele van deze elementen. 

 

Taal workshop: Nederlands (PowerPoint en interactie kan ook in het  Frans en Engels)

beklemtoonde Vrouw

Stad Gent - Dienst Regie Gezondheid en Zorg: Ontspanningstechnieken - Omgaan met stress 
 

Dagdagelijks ervaren wij allemaal wel eens stress. Dit kan zijn door onze job, werkloosheid, familie, ouderschap, verlies, pensioen…enz. en kan zich vertalen in verschillende symptomen zoals piekeren, slapeloosheid, gespannenheid en in sommige gevallen nog escaleren tot stoornissen en depressie. 
Tijdens deze workshop zoomen we in op verschillende manieren om om te gaan met stress. 

Eerst komt er een psycholoog aan het woord die de effecten van stress op het dagdagelijkse leven toelicht. Vervolgens komt iemand van de Sociale dienst het aanbod in Gent voor info en hulp toelichten. Tot slot gaan we aan de slag met een BOF-coach die een aantal ontspanningstechnieken aanleert.

Taal workshop: Nederlands (PowerPoint en interactie kan ook in het  Frans en Engels)

beklemtoonde Vrouw
bottom of page